Włącz javascript i Flash żeby zobaczyć zawartość
PRIMUS Prawo i Windykacja Sp. z o.o. Sprawnie skutecznie bez opłat wstępnych
PRIMUS Line

Wywiad gospodarczy to usługa, która pozwoli Państwu sprawdzić płynność finansową oraz stan majątku firmy przyszłego kontrahenta bądź dłużnika. Po zebraniu informacji sporządzamy raport, o którego szczegółowości decydują Państwo wybierając rodzaj usługi:

 1. Wywiad pełny badanego podmiotu, który polega na:
  • ustaleniu formy prawnej,
  • ustaleniu pełnych danych rejestrowych (m.in.: daty i miejsca rejestracji działalności, NIP-u, REGON-u),
  • ustaleniu danych właścicieli, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy wraz z liczbą udziałów/akcji,
  • ustaleniu kapitału zakładowego/akcyjnego,
  • ustaleniu składu zarządu i liczby osób zatrudnionych,
  • ustaleniu rocznych przychodów i dochodów – sprawdzanie dokumentów sprawozdawczych i bilansów,
  • przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscach prowadzenia działalności,
  • sporządzeniu dokumentacji fotograficznej.
 2. Ustalenie stanu majątkowego - ustalenie sytuacji finansowej i majątkowej badanej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. Możemy na życzenie uzupełnić raport o informacje uzyskane po przeprowadzeniu następujących działań:
  • określenie własności majątku trwałego firmy,
  • ustalenie majątku osobistego przedsiębiorców,
  • ustalenie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych),
  • uzyskanie informacji na temat postępowań prowadzonych przeciwko badanym podmiotom (sąd, komornik),
  • uzyskanie informacje na temat prowadzonych postępowań naprawczych lub upadłościowych,
  • ustalenie prawa własności majątku ruchomego (samochody, maszyny, itp.),
  • ustalenie powiązań i zależności z innymi podmiotami,
  • uzyskanie informacji o zaległościach publiczno-prawnych,
  • sprawdzenie obecności podmiotu na listach dłużników w firmach windykacyjnych oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników,
  • uzyskanie informacji na temat zadłużeń firmy m.in. zobowiązań i kredytów,
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania właścicieli i w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej,
  • szukanie ukrytego majątku,
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Rodzaj informacji zawartych w raporcie zależy od Państwa decyzji.

x

Pliki cookie pomagają nam optymalizować korzystanie z serwisu. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.

OK | Więcej informacji